Home Tags Yi sun shin video

Tag: yi sun shin video

Yi Sun-shin Dangerous Damage Build

Hi everyone, i'm searching for Yi Sun-shin best damage build! I think i find a good build, heavy damage and quickly push the lane...